EnglishShqip
Programet Master Shkencor dhe Master Profesional në UAT PDF Print E-mail

Të nderuar Kandidatë

UNIVERSITETI AMERIKAN I TIRANËS
Këtë Vit Akademik hap Programet Master Shkencor dhe Master Profesional

Pas një përvoje disavjeçare të fituar në bashkëpunim me Universitete prestigjioze, si Universiteti i Sheffield dhe Universiteti i Pizas, bashkëpunimit me Universitete nga rrjeti i Unionit të Universiteteve Mesdhetare dhe EURAS, studimit të tregut për Programet e ofruara si dhe kërkesës në rritje nga rrjeti i Alumnive të Universitetit Amerikan të Tiranës, UAT mori vendimin për hapjen dhe ka Licencuar këto Programe:

 

 

No

Programi

Vite Akademike

VKM

Data

Fakulteti Mjekësor

1

Master Profesional në Fizioterapi
(Rehabilitim i çrregullimeve muskuloskelike)

1

No. 391

26.10.2012

2

Master Profesional në Fizioterapi
(Metodologji të Terapisë Manuale)

1

No. 391

26.10.2012

3

Master Profesional në Fizioterapi
(Rehabilitim mjekësor sportive)

1

No. 391

26.10.2012

Fakulteti I Shkencave dhe Humaniteteve

  

4

Master Shkencor në Drejtësi
(E drejtë Ndërkombëtare dhe Europiane)

2

No. 391

26.10.2012

5

Master Shkencor në Drejtësi
(Ligji në Teknologjitë e Informacionit, Media dhe Komunkiacioni)

2

No. 391

26.10.2012

6

Master Shkencor në Drejtësi
(Edrejtë Ndërkombëtare Biznesi)

2

No. 391

26.10.2012

7

Master Shkencor në Drejtësi
(E drejta Bankare dhe Rregullimi Financiar)

2

No. 391

26.10.2012

8

Master Shkencor në Drejtësi
(E drejtë Tregtare dhe e Koorporatave)

2

No. 391

26.10.2012

9

Master Shkencor në Drejtësi
(Drejtësi Penale dhe Kriminologji)

2

No. 391

26.10.2012

10

Master Profesional në Shkenca Edukimi

1.5

No. 518

17.10.2011

11

Master Profesional në Politikat Arsimore dhe Menaxhim Arsimi

1.5

No. 518

17.10.2011

Me këtë rast dëshirojmë t'ju urojmë të gjithë Kandidatëve përfundimin e studimeve Bachellor, si dhe t'ju falenderojmë për interesimin tuaj për të vazhduar Studimet e larta në Universitetin Amerikan të Tiranës.

Regjistrimet për këto Progrme do te fillojnë në Muajin Tetor, ndërsa Viti Akademik pritet të fillojë në Nëntor 2013.

Sigurisht se ju mund të nisni aplikimet tuaja për njërin nga këto Programe.

Ju informojmë se Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim, për Programet Master është:

  1. Fletë Aplikacioni i Plotësuar;
  2. Fletëmotivimi (Ese);
  3. Diplomë e Studimeve Bachellor;
  4. Certifikata e Notave e Programit Bachellor;
  5. 4 Fotografi të formatit të pasaportës;
  6. 2 Letra Reference (Pedagog, punëdhënës);
  7. Dëshmi për njohjen e Gjuhës Angleze;

Deri në fillimin e regjistrimit, ju mund të dërgoni Kopje (të panoterizuara) të dokumentacionit të lartëpërmendur, ndërsa me fillimin e regjistrimit ju duhet të dorëzoni Dokumentacionin Origjinal.

Ju mirëpresim!

Aneks 1.

Programet Master, Tarifat e Studimit dhe Tarifat Preferenciale dhe Mënyra e pagesës

 

 

No

Programi

Vite Akademike

Tarifa e Plotë (€)

Tarifa Promocionale (€)

Fakulteti Mjekësor

1

Master Profesional në Fizioterapi
(Rehabilitim i çrregullimeve muskuloskelike

1

1500

600

2

Master Profesional në Fizioterapi
(Metodologji të Terapisë Manuale)

1

1500

600

3

Master Profesional në Fizioterapi
(Rehabilitim mjekësor sportive)

1

1500

600

Fakulteti I Shkencave dhe Humaniteteve

 

4

Master Shkencor në Drejtësi
(E drejtë Ndërkombëtare dhe Europiane)

2

2000

800

5

Master Shkencor në Drejtësi
(Ligji në Teknologjitë e Informacionit, Media dhe Komunkiacioni)

2

2000

800

6

Master Shkencor në Drejtësi
(Edrejtë Ndërkombëtare Biznesi)

2

2000

800

7

Master Shkencor në Drejtësi
E drejta Bankare dhe Rregullimi Financiar)

2

2000

800

8

Master Shkencor në Drejtësi
(Edrejtë Tregëtare dhe e Koorporatave)

2

2000

800

9

Master Shkencor në Drejtësi
(Drejtësi Penale dhe Kriminologji)

2

2000

800

 

10

Master Profesional në Shkenca Edukimi

1.5

1500

600

11

Master Profesional në Politikat Arsimore dhe Menaxhim Arsimi

1.5

1500

600

TAKSA E REGJISTRIMIT 200 Euro

Pagesa e Tarksës së Regjistrimit bëhet me Aplikim;

Pagesa e Tarifës së Studimeve bëhet në një (1) këst, dhe atë:

Dhjetë ditë pasi të keni marë konfirmimin për pranimin tuaj në Programin e Studimit.

Ju lutemi që për qëllim të pagesës së Taksës së Regjistrimit dhe pagesës së Tarifës të Studimore apo çfarëdo lloj pagese tjetër të përdorni xhirollogarinë e Universitetit Amerikan të Tiranës:

Raiffeisen Bank (Lek) AL85202110750000000000326691
Raiffeisen Bank (Euro) AL35202110750000000001326691

Shënim:

  1. Pagesa e Taksës së Regjistrimit është e pakthyeshme;
  2. Në rast se kandidati tërhiqet nga Programi, për çfarëdo lloj arsye, pagesat e bëra deri në atë moment nuk kthehen;
  3. Çmimet e listuara më lartë paraqesin vetëm pagesën e Tarifës së Studimeve, ato nuk përfshijnë akomodim, shpenzime banimi apo literaturën e rekomanduar;

Për më shumë informacione na kontaktoni në This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Who's Online

We have 20 guests online

S5 Box

S5 Register

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.